Tag:

Hội sách TPHCM

TTCT - “Mặc dù chưa có một nghiên cứu chính thức hay báo cáo cụ thể về tác động của Hội sách TP.HCM nhưng tôi cho rằng sự kiện này đã thay đổi mạnh mẽ bộ mặt của ngành xuất bản trong những năm qua để đáp ứng nhu cầu của công chúng” - ông Lê Hoàng, phó chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, giám đốc Công ty Đường sách Nguyễn Văn Bình, người gắn bó với công tác tổ chức Hội sách TP.HCM nhiều năm qua, chia sẻ với TTCT khi hội sách lớn nhất nước với 30 triệu bản sách đang diễn ra (từ ngày 19 đến 25-3).