Tag:

Influencer giả

TTCT - Nếu thế giới có những influencer truyền cảm hứng, mang lại những thông tin, thông điệp, cảm xúc tích cực, hay thư giãn lành mạnh thì cũng có những “con cừu đen” trong thế giới của những người “có tầm ảnh hưởng”.