Tag:

Joann Kronstadtski

TTCT - Tháng 9, chính quyền Saint Petersburg đã khởi động các trang mạng xã hội của nhà thơ nổi tiếng Nga Nhikolai Gumilyev (1886-1921) và của đức cha nhà thờ Chính thống giáo Nga Joann Kronstadtski (1829-1908).