Tag:

khách nội địa

TTCT - Gắng gượng dậy sau đại dịch COVID-19, khi dòng khách nước ngoài không còn, ngành du lịch VN đang thay đổi cách quảng bá để thu hút khách nội địa trong thời gian trước mắt.