Tag:

Khắp dưới gầm trời

TTCT - “...đâu chẳng là đất của vua” (Phổ thiên chi hạ, mạc phi vương thổ) - tuyên ngôn tưởng như đã hết thời này của Nho giáo đang có dấu hiệu sống lại mạnh mẽ với những kế hoạch đầy tham vọng của Trung Quốc ở quy mô toàn cầu và không chỉ có đất đai...