Tag:

khoa học đại chúng

TTCT - Tên tuổi của cô được biết rộng rãi trong dân chúng Đức, từ học sinh đến các bà nội trợ, trong một sứ mệnh: đem khoa học đến mọi người, làm cho nó dễ hiểu và gần gũi, gây cảm hứng và nâng cao kiến thức đại chúng. Rất nhiều học sinh đã hồi đáp rằng nhờ các chương trình của cô mà các em thích học hóa học hay khoa học tự nhiên.

TTCT - Hơn một thập kỷ, Tủ sách Khoa học và khám phá được gầy dựng, duy trì và phát triển trên những viên gạch nền đầu tiên là ý tưởng truyền bá tri thức khoa học của ba người: GS Nguyễn Văn Liễn, TSKH Vũ Công Lập và người thứ ba là dịch giả Phạm Văn Thiều. Cuộc trò chuyện với dịch giả Phạm Văn Thiều cùng TTCT tái hiện một phần hành trình đặc biệt này.