Tag:

Kinh tế châu Á

TTCT - Vào lúc các ca nhiễm mới lẫn tử vong do dịch COVID-19 đã giảm và một loại thuốc mới được đưa ra thị trường, câu hỏi lớn nhất với nền kinh tế các nước xung quanh Trung Quốc cũng như kinh tế toàn cầu lúc này là khi nào thì những hoạt động bình thường sẽ được nối lại.