Tag:

Kinh tế nằm nhà

TTCT - Kinh tế nhiều nơi lao đao vì COVID-19, nhưng có một nền kinh tế khác lại đang hoạt động cực kỳ sôi động cũng vì bệnh dịch. Đó là thị trường tiêu dùng chuyên phục vụ những người không dám ra đường nhưng muốn gì cũng có.