Tag:

Kinh tế theo dõi

TTCT - Việc bị các quảng cáo “bám đuôi” đi khắp Internet sau một lần “dại dột” tìm kiếm các sản phẩm, dịch vụ trên mạng là điều gần như người dùng Internet và mạng xã hội nào cũng đã đều trải qua. Nhưng đấy chỉ là bề nổi của một tảng băng chìm khổng lồ sẽ quy định nền kinh tế toàn cầu trong tương lai.