Tag:

Koichi Wakata

  • TTCT
  • 15/08/2013
  • 83 từ

TTCT - Kirobo tuần qua đã trở thành người máy biết nói đầu tiên lên vũ trụ. Nhiệm vụ của Kirobo, trong tiếng Nhật có nghĩa Robot hi vọng, là làm bạn cùng các phi hành gia, đặc biệt là Koichi Wakata - chỉ huy Nhật đầu tiên của Trạm không gian quốc tế ISS, dự kiến bay vào vũ trụ cuối năm nay.