Tuổi Trẻ Cuối Tuần số 41-2021 với Chuyện 5 tháng “cách ly” trong rừng của một nhiếp ảnh gia

TTCT 20/10/2021