Tag:

Liên minh Kinh tế Á Âu

TTCT - Ngày 15-12-2014, ở Phú Quốc (Việt Nam) đã diễn ra vòng thứ tám của cuộc đàm phán mà theo Bộ trưởng thương mại của Ủy ban Kinh tế Á - Âu Andrey Slepnyov (*), các cuộc thương lượng về tất cả vấn đề trọng yếu của việc thành lập khu vực thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á - Âu (EAEC) đã hoàn thành. Theo ông, dự kiến thỏa thuận thành lập khu vực thương mại tự do này sẽ được ký trong nửa đầu năm 2015.