Tag:

lợi ích chi phí

TTCT - Giao thông có thể và có nên là chủ thể cho quy hoạch đô thị? Những giải pháp cho vấn đề giao thông vừa qua ở hai đô thị lớn TP.HCM và Hà Nội có quá cảm tính? TTCT trao đổi với thạc sĩ Nguyễn Xuân Thành, giám đốc đào tạo Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright.