Tag:

lớn khắc biết

TTCT- Phần đông các phụ huynh có một điểm tựa, một lối thoát, một niềm hi vọng, thậm chí niềm tin ở câu thành ngữ: “Trăng đến rằm trăng tròn”.