Tag:

lương và nhà ở

TTCT- Yêu cầu “lương phải đủ mức sống tối thiểu” mới chỉ là một trong những yêu cầu cần thiết cho cuộc sống tối thiểu của người lao động dù họ đang lao động hay đang thất nghiệp. Bên cạnh giới chủ vốn phải trả lương, tham gia đóng bảo hiểm xã hội, không thể quên vai trò chủ chốt của nhà nước, “ông chủ” lớn nhất của mọi xã hội, trong việc bảo đảm cho các công dân một cuộc sống tối thiểu.