Tag:

lưu dữ liệu

TTCT - Trước khi dự thảo “Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật an ninh mạng” được công bố, điều mà nhiều người quan tâm là liệu nghị định này sẽ ràng buộc các doanh nghiệp (DN) cung ứng dịch vụ xuyên biên giới thông qua mạng Internet như thế nào liên quan đến yêu cầu “lưu trữ dữ liệu”, “đặt văn phòng” tại Việt Nam.