Tag:

mỏ dầu

TTCN - Có thể thấy trong năm 2003 cuộc tranh chấp con đường dầu hỏa trên biển (vùng Vịnh) cuối cùng cũng đã kết thúc. Giờ đây là cuộc tranh chấp con đường dầu hỏa trên bộ từ Trung Á sang châu Âu không qua lãnh thổ Nga. Tất nhiên, dầu hỏa chỉ là bề nổi vật chất, bên dưới đó chính là thế lực giành được: một khi nắm được đất nước dầu hỏa này trong tay thì có thể khống chế các nước khác.