Tag:

một ngày trong đời me xừ phi văn hóa

TTCT - Thời buổi thái bình, tự do của con người ta trong cái nhà riêng của mình tưởng chẳng có gì phải bàn cãi. Ấy thế mà không. Vì cuộc đời thế nào rồi vẫn phải răm rắp thức ngủ theo hiệu lệnh, thế mới tài.