Tag:

Mùi cha

TTCT- Với tôi, ông gần như không còn là cha, mà là một nhân vật phong phú, đa diện đáng ngắm nghía.