Tag:

Nicolas Sarkozy

TTCT - Một lần nữa, sau 31 năm, hơn phân nửa số cử tri Pháp lại chọn một ứng viên cánh tả. Trong bài diễn văn đắc cử tối chủ nhật 6-5, tân Tổng thống Pháp François Hollande đã tuyên xưng một lần nữa chọn lựa chính trị của mình: