Tag:

nước pháp muốn thay đổi

TTCT - Lần đầu tiên, các đảng phái cánh hữu và trung dung ở Pháp “tập hợp” với nhau để chọn ra một ứng cử viên duy nhất đại diện trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 5 năm tới. Việc tổ chức và tham gia vòng sơ bộ này phản ánh một nhu cầu “thay khác” chính trị ở Pháp.