Tag:

Phan Thanh Việt

TTCT - “Triệu liền chống trường kiếm, sử một chiêu “vạn nhạc triều tôn”, mã tám tấn bảy… Lữ Khâm thấy chiêu tấn chốt tinh xảo của Triệu, muốn xem thử còn biến hóa cổ quái nào nữa không nên không vội tấn công, chỉ cho chốt bảy tiến một…”.