Tag:

Phật giáo Tây Tạng

TTCN - Tôi và một nhà thơ trẻ xứ Huế đi Tây Tạng từ ngày 17 đến 25-9. Có nhiều cách đến Tây Tạng. Chúng tôi chọn con đường từ Hà Nội đi Nam Ninh (Trung Quốc), từ Nam Ninh bay sang Thành Đô, rồi từ Thành Đô bay lên Lhasa.