Tag:

Phim Bảng đen

TTCT - Bản xem được của Bảng đen (Blackboards, Takhte Siah) có phụ đề tiếng Anh trên YouTube chất lượng rất kém, về âm thanh và hình ảnh như là băng cũ VHS tải lên lờ mờ. Nhưng nó gây được xúc động cho người xem. Và đoạt giải hay không đoạt, Bảng đen vẫn là một bộ phim hay, xứng đáng được xem, được học hỏi.