Tag:

phương tiện công cộng

  • 11/12/2023
  • 1885 từ

TTCT -Anh Nguyễn Đông Hòa, phó tổng giám đốc Sài Gòn Tourist, một "dân chơi" phong trào có tiếng trong làng bơi - đạp - chạy, vừa thực hiện chuyến đạp xe quanh Đài Loan một mình...