Tag:

Popeyes

TTCT - Hàng loạt nhà hàng thức ăn nhanh thương hiệu mới của nước ngoài gần đây mở cửa khắp các trục đường chính ở TP.HCM và có lẽ đỉnh điểm sẽ là sự xuất hiện cửa hàng đầu tiên của McDonald’s vào những ngày đầu năm mới này.