Tag:

quan hệ quốc tế

  • 03/08/2023
  • 1500 từ

TTCT - Trước một câu hỏi duy nhất của cánh báo chí ít ra là từ đầu tháng 7: "Ông Tần Cương đang ở đâu?", Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã ba lần chính thức trả lời "không biết", "không có thông tin", "không nghe nói", cho tới hôm 25-7.

  • 13/03/2023
  • 2069 từ

TTCT - Một năm hơn sau cuộc chiến Nga - Ukraine, Ấn Độ vẫn cứ trung thành với thế trung lập của mình, bất chấp những ý kiến chỉ trích, vì những lợi ích của mình.

TTCT - Trở về từ hội thảo quốc tế “Kinh nghiệm phát triển của học phái nước Anh (Anh - Mỹ) và sự hình thành học phái Trung Quốc” (*), TS Nguyễn Ngọc Thơ đã chuyển TTCT bài ghi nhận về cuộc vận động nhằm hình thành một “trường phái Trung Quốc” trong quan hệ quốc tế. TTCT trích giới thiệu.