Tag:

quảng bá Việt Nam

TTCT - "Thế hệ chúng ta phải tự mình giành lại mọi thứ, Mariamirella ạ”, tôi nói. “Nghĩ và làm các thứ cùng lúc. Đừng làm mà không nghĩ thông suốt trước đã. Chúng ta sẽ phải chấm dứt sự khác biệt giữa những thứ mình nghĩ với bản thân những thứ ấy. Rồi chúng ta sẽ được hạnh phúc”.

  • L.N.
  • 03/12/2012
  • 1895 từ

TTCT - LTS: Thống kê cho thấy số du khách Nga sang Việt Nam đang ngày càng tăng. Nhưng người Nga hiện đại biết gì về Việt Nam trước khi đặt chân tới đất nước này?