Tag:

quốc hữu hóa

Dưới tựa đề “Kết thúc của chủ nghĩa tư bản đã bắt đầu” (The end of capitalism has begun), Paul Mason, nhà báo Anh, tác giả nhiều đầu sách nổi tiếng và hiện là giáo sư thỉnh giảng của Đại học Wolverhampton, đã viết trên The Guardian về việc cuộc cách mạng công nghệ thông tin đang đưa chúng ta tiến vào thời kỳ hậu tư bản chủ nghĩa ra sao. TTCT trích giới thiệu luận điểm này.

TTCT - Ngày 7-3, Tập đoàn ngân hàng Lloyds đành phải để Chính phủ Anh tham gia góp đến 77% tổng vốn của ngân hàng này. Một ngân hàng khác cũng được giải cứu là Ngân hàng hoàng gia Scotland (RBS). Hai vụ giải cứu này trong thực tế được hiểu như là quốc doanh hóa một lĩnh vực mà mấy trăm năm qua Anh Quốc luôn kiêu hãnh, với hình ảnh của một kinh đô tài chính nằm trong lòng thủ đô London.