Tag:

Rạch Xuyên Tâm ô nhiễm

  • 23/02/2023
  • 1575 từ

Trước thông tin nhà nước chuẩn bị cải tạo rạch Xuyên Tâm, người dân lo lắng tiền bồi thường không đủ mua nhà mới.