Tag:

Saito Takashi

TTCT - Đã được dịch sang tiếng Việt với nhan đề Sống một cuộc đời không hối hận, cuốn Kui no nai jinsei dày chưa đến 250 trang của tác giả Saito Takashi đầy ắp các điển cố, thư tịch đề cập đến tư tưởng, suy nghĩ của người Nhật về cuộc sống, bệnh tật và cái chết.