Tag:

sáng lập Google

  • 03/02/2023
  • 753 từ

TTCT - Hai nhà sáng lập Google là Larry Page và Sergey Brin đã "rửa tay gác kiếm" từ năm 2019 khi họ chuyển giao việc điều hành tập đoàn này cho Sundar Pichai.