Tag:

sinh đủ 2 con

TTCT - Sau nhiều năm thực hiện kế hoạch hóa gia đình, với khẩu hiệu “mỗi gia đình chỉ nên có từ 1-2 con”, quyết định 588/QĐ-TTg của Thủ tướng mở ra câu chuyện mới: khuyến khích các gia đình ở vùng có mức sinh thấp sinh đủ 2 con, các bạn trẻ lập gia đình trước tuổi 30.