Tag:

song diệp

TTCT - Khi bằng tuổi con... Lúc nào cũng khi bằng tuổi con... Sách đó không có con trỏ thì làm sao con tìm được trích đoạn đang cần? Lại còn không có cả bản ghi âm hỗ trợ nữa, không có hình ảnh minh họa. Chỉ toàn chữ là chữ, mà có muốn đổi font chữ cũng không được. Bố muốn cả trường chúng nó cười con à? Bố cứ tự đọc sách của bố đi.