Tag:

Space X

TTCT - Có khi nào thái độ, lập trường, lối sống của CEO một doanh nghiệp ảnh hưởng đến tâm lý người mua sản phẩm của doanh nghiệp đó? Với xe điện Tesla và ông chủ Elon Musk, người ta e rằng có.