Tag:

start-up

TTCT - Nếu có một từ bị lạm dụng nhiều nhất trong năm 2019, xin chọn từ startup. Startup được dùng để chỉ sự khởi nghiệp của một doanh nghiệp công nghệ xây dựng mô hình phát triển cực nhanh xoay quanh một ứng dụng (app) nào đó. Nếu chỉ dừng ngay đó, startup rõ ràng là điều tốt cho nền kinh tế, bởi nó kích thích tinh thần kinh doanh ở giới trẻ, kích thích giấc mơ phá vỡ lề thói kinh doanh cũ, đồng thời giúp họ trở thành triệu phú trong một thời gian ngắn. Nhưng...