Tag:

sự riêng tư

TTCT- Ở Anh, cứ 11 người thì lại có một máy quay an ninh. Số máy quay do cảnh sát quản lý đã tăng gần gấp đôi chỉ trong ba năm qua, riêng trên các tuyến đường, bộ dữ liệu từ máy quay an ninh của cảnh sát Anh là 26 triệu bức ảnh được chụp mỗi ngày!