Tag:

Sự sống trong tầm tay

TTCT - Với những người bị suy tim giai đoạn cuối, tim không còn khả năng bơm máu và không có phương pháp điều trị nào ngoài thay tim. Hy vọng về sự sống của họ giờ đây đã nằm trong tầm tay, khi những quả tim nhân tạo được cấp phép bán thương mại, trước hết là ở châu Âu.