Tag:

Suzi Garner

TTCT - Từ ngày 18-1 đến 6-2-2013, cuộc triển lãm mang tên “Con voọc cô đơn” (The Lonely Langur) sẽ diễn ra tại Hà Nội (*). Tác giả triển lãm, họa sĩ Mỹ Suzi Garner, tốt nghiệp đại học ở Mỹ và nhận bằng thạc sĩ của Trường đại học Quốc gia Úc nhưng đã chọn sống và sáng tác ở Việt Nam.