ÐĂNG BẨY (THEO RIPOL.LIVEJOURNAL.COM)

Tác giả

Tổng số bài viết : 1 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

TTCT - Lần đầu tiên trong lịch sử, cuốn A monster calls (Tiếng gọi của quỷ - từ đây các nhan đề tiếng Việt là tạm dịch), phần viết thêm cho tiểu thuyết bộ ba Chaos walking (Vào chốn hỗn loạn) của nhà văn Mỹ Patrick Ness vừa giành liền hai giải thưởng quốc tế sáng giá của văn học viết cho thanh thiếu niên 2012: “Carnegie Medal” và “Kate Greenaway Medal”.