ÐĂNG BẨY

Tác giả

Tổng số bài viết : 1 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

TTCT - Mới ở tuổi “teen” đã in bốn cuốn sách được đón đọc rộng rãi và lập một quỹ xã hội trợ giúp hàng trăm người khiếm thị... Đó là câu chuyện của bạn trẻ Nga Mikhail Samarsky.