Tag:

15 đô la

TTCT - “15 đôla một giờ” - đó là toàn bộ thông điệp của những lao động Mỹ đã xuống đường đầu năm nay. Họ tin rằng đó là mức lương tối thiểu để có thể tồn tại trong những thành phố đắt đỏ của Mỹ. Nhưng vấn đề là hầu hết mức lương tối thiểu ở các bang của Mỹ hiện nay chỉ bằng một nửa con số đó.