Tag:

3 tỉ đô du học

TTCT - Khi xu hướng mà ngay trên website của Thanh tra Nhà nước cũng gọi là “tị nạn giáo dục” đang ngày càng phổ biến, câu hỏi không thể không đặt ra ngay là: Thế những học sinh, sinh viên ở lại sẽ học gì và được học gì?