Tag:

5G

TTCT - Việc dân chúng đổ xô đi phóng hỏa các cột sóng 5G để “ngăn virus corona” vốn xôn xao hồi tháng 4 ở Anh nay bỗng rộ lên trở lại trong tháng 5 này.