Tag:

900 triệu cử tri

TTCT - 900 triệu cử tri trong vòng 38 ngày (đến 23-5) đang chọn 545 đại biểu quốc hội tại Ấn Độ. Theo chế độ dân chủ đại nghị kiểu Anh quốc, hạ viện sẽ bầu thủ tướng là người đứng đầu hành pháp.