Tag:

ACMECS

TTC T- Thái Lan vừa đề xướng mở một quỹ khu vực nhằm giảm bớt lệ thuộc vào các “ông lớn” kinh tế châu Á. Đó là ao ước ngược dòng thực sự hay chỉ là một sáng kiến của nước chủ nhà?