Tag:

ADMM-Plus

TTCT - Những “la lối” qua lại giữa hai bộ trưởng quốc phòng Mỹ và Trung Quốc, những thỏa thuận giữa một số bộ trưởng quốc phòng tại Hội nghị các bộ trưởng quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM-Plus) lần thứ sáu vừa kết thúc ở Bangkok, thật ra chỉ là tiếp nối của những động thái “bắt nạt” và “chống bắt nạt” trước đó.