Tag:

Ai đứng đằng sau IS

Việc quân đội Mỹ giải giáp và loại bỏ hoàn toàn hơn 400.000 lính và tướng lĩnh cũ của Saddam Hussein đã có hậu quả khôn lường: lực lượng này trở thành nòng cốt của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang đe dọa an ninh cả khu vực Trung Đông.