Tag:

AI tiến hóa

TTCT - Với nhiều người, AI (Artificial Intelligence - trí tuệ nhân tạo) là một chiếc đũa thần kỳ, chỉ cần tìm cách sở hữu nó để khi cần vung đũa lên là giải quyết hết thảy mọi vấn đề. Nhưng ít ai biết, để có chiếc đũa thần ấy, thiên hạ phải đang thuê hàng chục ngàn người, ngày đêm mài giũa mới trông mong có đũa để xài.