Tag:

AIIB

Tại cuộc họp thường niên của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) ở Baku (từ ngày 2 đến 5-5-2015), chuyện cạnh tranh giữa ADB và Ngân hàng Đầu tư hạ tầng (AIIB) là câu hỏi chi phối nhiều nhất giữa các chuyên gia và báo giới. Vẫn chưa rõ hai định chế này sẽ tương tác thế nào khi AIIB đi vào hoạt động.